Vaše informácie preložené do 65 jazykov vrátane grafického rozvrhnutia a publikácie

Správne, precízne a identicky – presne v zmysle dohody

  • Perfektný preklad vašich technických a obchodných materiálov
  • Grafické rozvrhnutie podľa vášho firemného štýlu alebo nahrané vami vybraným hlasom a prispôsobené cieľovému prijímateľovi
  • Jeden kontaktný bod, ktorý podrobne pozná vašu spoločnosť

Presnosť už od začiatku: cenová ponuka do 24 hodín

Iseki Europe

„Na spoločnosti Yamagata Europe je jedinečné, že na preklad, grafickú úpravu a tlač vám je vždy pridelený jeden a ten istý manažér. Možnosť komunikovať vždy s tou istou osobou je pre mňa oveľa jednoduchšie.“

Sibelco

„Na našom partnerstve so spoločnosťou Yamagata Europe si cením korektný a dobre organizovaný spôsob práce. Komunikácia je vždy bezproblémová, informácie si zhrnuté stručne a vždy sú dodržané termíny, dokonca aj pri veľkých projektoch do viacerých cieľových jazykov.“

Zobraziť všetky referencie

Partnerstvo so spoločnosťou Yamagata je založené na kvalite a dôvere

Kontrola kvality a možnosť jej sledovania sú hlboko integrované do všetkých našich procesov. V kombinácii diskrétnosťou, ktorá je základom pri manipulácii so všetkými informáciami, máme za cieľ budovať pevné vzťahy s našimi zákazníkmi, ktoré sú založené na hlbokej vzájomnej dôvere.

Spokojní zákazníci: