Vďaka manažmentu terminológie môžu naši prekladatelia hovoriť rečou vašej spoločnosti

Základným predpokladom je, že identita vašej spoločnosti musí byť vyjadrená rovnako pevne aj v prekladaných textoch. Preto je používanie správnej terminológie kriticky dôležité.

Robíme to tak, že buď importujeme váš vlastný terminologický slovník do našich súborov alebo pre vás slovník vytvoríme

Možno už vlastníte zoznam špecifických termínov a výrazov pre vašu spoločnosť alebo odvetvie. Naši prekladatelia ho môžu okamžite využívať. Ak ešte takýto slovník nemáte, vytvoríme vám súbor založený na kľúčových termínoch vybraných z prvého zdrojového textu, ktorý od vás dostaneme. Po preložení terminológie vám ju pošleme na schválenie. Po vašom schválení tieto výrazy doplním do prekladateľskej pamäte, ktorú pre vás budujeme a ktorú budeme následne stále používať, aby sme zachovali konzistenciu vo výrobe textov v cieľovom jazyku.

Požiadajte o bezplatnú cenovú ponuku
Cenovú ponuku vám pošleme do 24 hodín.

Synchronizácia medzi softvérom a používateľskou príručkou

Keď prekladáme softvér, zabezpečujeme, aby výrazy použité v softvéri zodpovedali výrazom použitým v používateľskej príručke. V takýchto prípadoch je kľúčovou prioritou zabrániť nezrovnalostiam a neporozumeniu u vašich používateľov.

Môžeme vám tiež pomôcť s nástrojmi na manažment terminológie.
Kontakt

Presnosť už od začiatku

Cenová ponuka do 24 hodín

Požiadajte online
alebo zavolajte na číslo
+32 9 245 48 31

Sibelco

„Na našom partnerstve so spoločnosťou Yamagata Europe si cením korektný a dobre organizovaný spôsob práce. Komunikácia je vždy bezproblémová, informácie si zhrnuté stručne a vždy sú dodržané termíny, dokonca aj pri veľkých projektoch do viacerých cieľových jazykov.“

Iseki Europe

„Na spoločnosti Yamagata Europe je jedinečné, že na preklad, grafickú úpravu a tlač vám je vždy pridelený jeden a ten istý manažér. Možnosť komunikovať vždy s tou istou osobou je pre mňa oveľa jednoduchšie.“

Zobraziť všetky referencie

Spokojní zákazníci: