Preklad modulov na elektronické školenie

Moduly e-školení sú efektívnejšie, keď sú prezentované v materinskom jazyku koncového používateľa. Zabezpečujeme preklad hovoreného a písaného obsahu elektronických školení do 65 jazykov, prispôsobený kultúre a miestnym zvykom cieľového publika.

Okrem prekladateľských služieb vám poskytneme kompletný produkt naformátovaný presne podľa modulu e-školenia v zdrojovom jazyku.

  • Preklad písaného a hovoreného obsahu
  • Prispôsobenie obsahu tak, aby odrážal kultúrne odtiene a miestne zvyky
  • Výber hlasov a nahrávanie dabingu v cieľovom jazyku
  • Synchronizácia nahrávok s textom a animáciou

Požiadajte o bezplatnú cenovú ponuku
Cenovú ponuku vám pošleme do 24 hodín.

Výroba a preklad titulkov

Namiesto nahrávania videa v cieľovom jazyku vám tiež môžeme zabezpečiť nahrávanie hovoreného textu s titulkami. Vďaka súborom srt, ktoré dodávame, si môžete perfektne synchronizovať titulky k obrazu.

Požiadajte o bezplatnú cenovú ponuku
Cenovú ponuku vám pošleme do 24 hodín.

Presnosť už od začiatku

Cenová ponuka do 24 hodín

Požiadajte online
alebo zavolajte na číslo
+32 9 245 48 31

Bez ohľadu na zdrojový formát

Váš zdrojový text spracujeme v akomkoľvek zaslanom formáte a cieľový text dodáme v rovnakom formáte.

Podporujeme, okrem iného, nasledujúce formáty súborov:

  • Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint
  • Súbory HTML: HTML, XHTML, ASP, PHP
  • Súbory XML: DITA, DocBook, XLIFF, ResX
  • Súbory DTP: FrameMaker, InDesign, Quark
  • Softvérové súbory: .Net-, reťazce pre Mac OS X- a iPhone, súbory systému Windows, súbory LNG, Gettext PO a pod.

Požiadajte o bezplatnú cenovú ponuku
Cenovú ponuku vám pošleme do 24 hodín.

Unilin

„Naše partnerstvo sa hneď začalo úspešne. Na všetky otázky sme dostali promptnú odpoveď. Spoločnosť mala dostatočné množstvo času na lepšie spoznanie nás ako zákazníkov. Vďaka tomuto profesionálnemu prístupu je so spoločnosťou Yamagata radosťou spolupracovať.“

Iseki Europe

„Na spoločnosti Yamagata Europe je jedinečné, že na preklad, grafickú úpravu a tlač vám je vždy pridelený jeden a ten istý manažér. Možnosť komunikovať vždy s tou istou osobou je pre mňa oveľa jednoduchšie.“

Zobraziť všetky referencie

Spokojní zákazníci: