Preklady obchodných materiálov, ktoré zapôsobia na vaše cieľové publikum v ich vlastnom jazyku

Kvalita prekladu obchodných materiálov závisí od rozsahu, v akom dokáže cieľové publikum prijať správu od odosielateľa vo svojom materinskom jazyku a od toho, či je prezentovaná rovnako ako v zdrojovom jazyku. Kultúrne a geografické rozdiely tu hrajú veľkú dôležitosť.

To je dôvod, prečo naše preklady do každého zo 65 jazykov vždy berú do úvahy citlivý kultúrny podtón a jemné jazykové odtiene.

Váš prekladateľ pozná kultúrne prostredie vášho cieľového publika

  • Osoba, ktorá bude prekladať vaše obchodné materiály, žije a pracuje tam, kde vaše cieľové publikum
  • Váš cieľový jazyk je jeho alebo jej materinským jazykom
  • Preto pozná všetky citlivé kultúrne a miestne jazykové odtiene
  • Vyberte si jedného z troch prekladateľov na základe krátkeho prekladu
  • Kontrola druhým prekladateľom
  • Extra pozornosť pri tvorbe textu, aby obsahoval váš osobitý štýl

Požiadajte o bezplatnú cenovú ponuku
Cenovú ponuku vám pošleme do 24 hodín.

Presnosť už od začiatku

Cenová ponuka do 24 hodín

Požiadajte online
alebo zavolajte na číslo
+32 9 245 48 31

Preklad a lokalizácia web stránok

Zabezpečíme aby Vaša web stránka bola k dispozícii v ktoromkoľvek jazyku bez toho aby ste museli čokoľvek kopírovať a vkladať. Vieme spracovať web stránky vytvorené v Sitecore, Typo3, Wordpress, Drupal alebo v akomkoľvek inom CMS systéme.

  • Už žiadne kopírovanie a vkladanie prekladov
  • Konzistentná terminológia v rámci celej Vašej stránky
  • Internacionalizácia SEO
  • Lokalizácia URL

Požiadajte o bezplatnú cenovú ponuku
Cenovú ponuku vám pošleme do 24 hodín.

Sibelco

„Na našom partnerstve so spoločnosťou Yamagata Europe si cením korektný a dobre organizovaný spôsob práce. Komunikácia je vždy bezproblémová, informácie si zhrnuté stručne a vždy sú dodržané termíny, dokonca aj pri veľkých projektoch do viacerých cieľových jazykov.“

Unilin

„Naše partnerstvo sa hneď začalo úspešne. Na všetky otázky sme dostali promptnú odpoveď. Spoločnosť mala dostatočné množstvo času na lepšie spoznanie nás ako zákazníkov. Vďaka tomuto profesionálnemu prístupu je so spoločnosťou Yamagata radosťou spolupracovať.“

Zobraziť všetky referencie

Spokojní zákazníci: