Strojový preklad veľkých objemov v krátkom čase

Na splnenie krátkych dodacích termínov pri veľkom objeme prekladov a zachovaní dlhodobo nízkych nákladov môže byť výhodnou alternatívou strojový preklad. Cieľový text možno upraviť manuálnym zásahom lingvistu.

Nástroje na strojový preklad, ktoré vyvíjame, tiež možno použiť na preklad textov v reálnom čase, ktoré slúžia napríklad na online rozhovor.

Jedinečné a úplne bezpečné pre každého zákazníka

Naprogramovanie nástroja na strojový preklad a učenie daného nástroja z prekladateľských pamätí zaberie istý čas, ale výsledok je pre každého zákazníka jedinečný. Stroj nikdy nebude „hovoriť“ štandardizovaným jazykom, ale jazyk, terminológia a štýl prejavu bude prispôsobený zákazníkovi. To zaručuje, že vo vašich prekladoch sa nikdy neobjaví terminológia ani názvy používané vašou konkurenciou. Naše prekladateľské systémy sú privátne a nemá k nim prístup žiadna tretia strana.

Požiadajte o bezplatnú cenovú ponuku
Cenovú ponuku vám pošleme do 24 hodín.

Presnosť už od začiatku

Cenová ponuka do 24 hodín

Požiadajte online
alebo zavolajte na číslo
+32 9 245 48 31

Bez ohľadu na zdrojový formát

Váš zdrojový text spracujeme v akomkoľvek zaslanom formáte a cieľový text dodáme v takom formáte, ktorý vám umožní okamžitú publikáciu. Bez rizika pri kopírovaní textu.

Podporujeme, okrem iného, nasledujúce formáty súborov:

  • Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint
  • Súbory HTML: HTML, XHTML, ASP, PHP
  • Súbory XML: DITA, DocBook, XLIFF, ResX
  • Súbory DTP: FrameMaker, InDesign, Quark
  • Softvérové súbory: .Net-, reťazce pre Mac OS X- a iPhone, súbory systému Windows, súbory LNG, Gettext PO a pod.

Požiadajte o bezplatnú cenovú ponuku
Cenovú ponuku vám pošleme do 24 hodín.

Iseki Europe

„Na spoločnosti Yamagata Europe je jedinečné, že na preklad, grafickú úpravu a tlač vám je vždy pridelený jeden a ten istý manažér. Možnosť komunikovať vždy s tou istou osobou je pre mňa oveľa jednoduchšie.“

Vision by Deloitte

„Pri spolupráci so spoločnosťou Yamagata Europe sa mi vždy dostane korektných a veľmi promptných služieb. Načasovanie je jedeným z aspektov, ktoré sa neustále zlepšujú!“

Zobraziť všetky referencie

Spokojní zákazníci: